Hopp til innholdet

Gratis nettkurs

BEDRESKOG kompetanse er spesielt utviklet til deg som eier skog. Mer kunnskap om skog fører til bedre forvaltning. Det resulterer i en bedre skog for deg, og for neste generasjon.

Kurset bygger på et stigende kunnskapsnivå, så her håper vi at alle skogeiere kan lære noe nytt uansett utgangspunkt.

AT Skog SA – skogeiersamvirket for deg som eier skog i Telemark, Agder, Rogaland eller Vestland. Hos oss finner du dyktige ansatte innen mange forskjellige fagfelt.

Kurset er bygd opp med hjelp fra fagpersoner innen alle de forskjellige avdelingene hos oss. Plan, skog, marked, bærekraft og økonomi.

Les mer om AT Skog på atskog.no

35 emner med påfølgende quiz.

Emnene består av videoer som har en varighet på mellom 30 sek og 10 min. Totalt 1 time med video i normal avspillingshastighet.

2-4 timer avhengig av hvor lang tid du bruker på spørsmålene.

Jeg

Det er mange grunner til at man ikke skjøtter skogen sin selv.

Gjennom bedreskog forvaltning vil vi hjelpe deg til en bedre skog – uansett grunn.

Bli kjent i skogen

Vi har illustrert bedreskogen for at du kan bli bedre kjent i skogen. Klikk deg rundt i kartet for å lære mer!