Hopp til innholdet

BEDRESKOG

Det er ca. 125.000 skogeiere i Norge, men kun en brøkdel av disse arbeider selv i skogen. En aktiv forvaltning av skog er viktig for å nå klimamål, og for at eiendommen skal gis videre i samme eller bedre stand enn da man overtok den. Derfor har AT Skog utviklet konseptet bedreskog for å gjøre det lettere å være skogeier. Vi hjelper med forvaltning, forsikring og veifinans. Bedreskog er for alle skogeiere i Vestland, Rogaland, Agder og Telemark.

 

FORVALTNING

Å benytte seg av bedreskog forvaltning kan sammenlignes med inngåelse av en serviceavtale på en verdigjenstand. Slike serviceavtaler inngår man for å få utført vedlikehold skikkelig og få dette dokumentert – og selvfølgelig blir servicen utført av fagfolk!

 

Vi har kompetansen – du bestemmer!

FORSIKRING

Få tenker på at det er knyttet risiko til å eie en privat vei, enten du eier den alene eller gjennom et veilag. Historisk er sannsynligheten for skade og økonomisk ansvar liten, men hva hvis uhellet først er ute? Da kan konsekvensen være stor.

For 200 kroner i året, er alle dine veier dekket for skader på inntil 10 millioner kroner.

VEIFINANS

 Investering i veiløsning, er en av de viktigste avgjørelser en skogeier gjør med tanke på eiendommens framtidige verdi.

Bedreskog veifinans skal være et virkemiddel for våre medlemmer til å realisere sine veiprosjekter. 

Sats på fremtiden - sats på vei!

AT SKOG

AT Skog er et skogeiersamvirke for skogeiere i Vestland, Rogaland, Agder og Telemark. Alle som eier skog i denne geografien kan bli medlem i AT Skog. Vi jobber hver dag for medlemmenes interesser knyttet til deres skogeiendom.