Hopp til innholdet

Bonitet

  • av

Bonitet beskriver markas evne til å produsere trevirke og dermed hvor godt trærne vokser, rett og slett om det er god eller dårlig jord i skogbunnen. Der trærne vokser raskt er det høy bonitet, mens lavere bonitet gir en saktere vekst. Boniteten avhenger av mange faktorer, blant annet fuktighet, temperatur og næringstilgang i jorda.

I Norge bruker vi H40-systemet for å angi bonitet. Det består av bokstaver og tall som beskriver høyden på ulike treslag etter 40 år målt fra brysthøyde. Det tar pluss, minus 10 år før treet når brysthøyde. I realiteten beskriver derfor H40-systemet treets totale høyde etter ca. 50 år.

G står for gran, F for furu, og B for bjørk og alle andre løvtrær.

Tallene går fra 8 som er lav bonitet til 26 som er svært høy.

Systemet angir gjennomsnittshøyden for de 10 største trærne per mål når alderen er ca. 50 år. G8 betyr at det er gran med lav bonitet. Grantrærne i dette området er 8 meter etter 50 år, mens G23 er gran med svært høy bonitet og som er 23 meter høye etter 50 år.

Vil du lære mer om skogbruk? Ta kurset BEDRESKOG Kompetanse. Det er gratis, og spesielt rettet mot nye skogeiere.