Hopp til innholdet

Hva innebærer det å være skogeier?

  • av

Det er cirka 125.000 skogeiere i Norge. Hvordan skogeierne driver skogen sin varierer. Fellesnevneren er at skogeierne eier en del av Norge og med dette følger et ansvar for å drive et aktivt skogbruk. Det finnes faktisk en egen lov som omhandler dette.

I Skogbruksloven, som har til formål å fremme en bærekraftig forvaltning av skogressursene, er skogeiers forvalteransvar nedfelt i § 4.

Å være skogeier er et langsiktig prosjekt. Trær som blir plantet i dag, blir ikke hogstmodne før om 60 til 120 år avhengig av treslag og vekstforhold. Det kan være vanskelig å ta de rette valgene med så lange tidsperspektiv.

Vil du lære mer om skogbruk? Ta kurset BEDRESKOG Kompetanse. Det er gratis, og spesielt rettet mot nye skogeiere.