Hopp til innholdet

Norsk PEFC Skogstandard

  • av

For å selge tømmer, må det være miljøsertifisert. Denne sertifiseringen setter krav til skogbehandling og sporbarhet av tømmer.

Norsk PEFC skogstandard definerer skogbehandlingen og er en oppskrift for hvordan vi skal drive skogen bærekraftig. Alle som utfører hogst må ha dokumentert opplæring om hvilke krav som gjelder. Gjennomføres hogsten av AT Skog, trenger du ikke å tenke på dette. AT Skog gjennomfører alle sine aktiviteter i tråd med standardene for skogbehandling og sporbarhet.

Vil du lære mer om skogbruk? Ta kurset BEDRESKOG Kompetanse. Det er gratis, og spesielt rettet mot nye skogeiere.