Hopp til innholdet

Samvirkehistorien

  • av

På begynnelsen av 1900-tallet var det plankebaroner og ulike tømmerhandlere som dominerte tømmermarkedet i Norge. Dette så skogeierne seg lei av, og skogeiersamvirket så dagens lys.

Et samvirkeforetak er eid av medlemmene, og formålet er å oppnå større fordeler sammen enn hver for seg.  AT Skog er et samvirke med mål om å få solgt medlemmenes tømmer til best mulig pris.

AT Skog og andre skogeiersamvirker har i alle år engasjert seg i hele verdikjeden. Dette innebærer et kontinuerlig arbeid for å oppnå en effektiv tømmeromsetning, gode rammevilkår og sikre skogfaglig kompetanse.

Vil du lære mer om skogbruk? Ta kurset BEDRESKOG Kompetanse. Det er gratis, og spesielt rettet mot nye skogeiere.