Hopp til innholdet

Teig og bestand

  • av

Mange skogeiendommer er delt inn i flere deler eller parseller som ikke fysisk henger sammen. I skogbruket blir de ulike delene av en eiendom kalt «teiger», og brukes i skogbruksplanen til å kartlegge eiendommen.

For å kartlegge enda grundigere og gjøre rådgivning for hva som burde gjøres når enklere, deles skogen inn i enda mindre deler som kalles bestand.

Bestand er et skogsområde på minst 2 dekar hvor trærne er av samme treslag, har lik bonitet, alder og tetthet. Trærne i et bestand får derfor lik behandling.

På en skogeiendom deles skogen inn i flere bestand, og det er denne inndelingen skogbrukslederen forholder seg til når hun eller han skal få en oversikt over hva som burde gjøres når i skogen din. Du kan også se det selv i skogbruksplanen din.

Vil du lære mer om skogbruk? Ta kurset BEDRESKOG Kompetanse. Det er gratis, og spesielt rettet mot nye skogeiere.